Zveme vás na seminář, který se uskuteční v rámci výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Výstava se uskuteční v prostorách výstaviště Černá Louka v Ostravě (mapa).

alt

Seminář proběhne v rámci doprovodného programu v pavilonu A1 výstaviště Černá Louka v Ostravě dne 24.1. od 9:15 do 11:15

V rámci semináře zazní témata:

 • Bytový dům jako vhodný prostor pro vybudování FVE.
 • Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy.
 • Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát.
 • Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám.
 • Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.
Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

• 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

• 10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce. Odborný garant: TZB-info

 • Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
 • Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
 • Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
 • Jak uložit teplo ze slunce
 • Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
 • Fotovoltaika v bytě
 • Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
 • Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie

• 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR. Odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019

• 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

 • Úspory energie – výzva IV
 • Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
 • Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
 • Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III

• 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR. Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

 • Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
 • Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním
 • Udržitelné hospodaření s vodou
 • Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení

Čtvrtek 24. ledna 2019

• 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti. Odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

 • Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
 • Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
 • Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
 • Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
 • Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
 • Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
 • Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
 • Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky

Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat o těchto tématech:

Pondělí 21. ledna 2019

• 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací. Odborný garant: Zehnder
• 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit. Odborný garant: AIR Tritia
• 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu. Odborný garant: Cech kamnářů ČR
• 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby? Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
• 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech. Odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
• 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám. Odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
• 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů. Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019

• 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
• 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
• 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
• 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
• 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.
• 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.
• 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
• 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
odborný garant: TZB-info
• 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019

• 9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí

 • Emise z lokálních topenišť v našem regionu
 • Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
 • Tepelná čerpadla s novou generací chladiv

odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
• 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
odborný garant: Zehnder
• 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.
• 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
• 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
• 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019

• 9:15 – 11:15 Bytový dům jako vhodný prostor pro vybudování FVE

 • Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
 • Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
 • Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
 • Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.

odborný garant: Pro náš dům
• 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant: VŠB-TU Ostrava
• 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
• 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

24. 01. 2019 – Seminář v rámci Infothermy