V měsíci lednu jsme připravili pro spolek Pro náš dům z.s. nový seriál „Praktické rady pro SVJ a BD“

Cílem seriálu je přinášet praktické rady a informace pro všechny, kteří spravují, vlastní a bydlí v bytových domech s větším zaměřením na SVJ a BD.

První dva díly se věnovaly problematice hlasování Per rollam

 

 

Hlasování Per rollam