Pozvánka na Konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů

V návaznosti na dlouhodobou spolupráci s www portálem tzb-info zveme všechny na 6. ročník

Konference
Rekonstrukce a provoz bytových domů

Motto:
Ceny a změny na energetickém trhu zvyšují požadavky na úspory

DATUM KONÁNÍ

Úterý 1. listopadu 2022

8:30 – 16:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej, ČVUT

Praha, Praha 6 – Dejvice

Hlavní témata:

  • Energetická inventura v bytových domech, nástroje vnitřního monitoringu
  • Předprojektová příprava a finanční nástroje pro opatření energetických úspor v bytových domech
  • Ceny tarifů a zastropování cen energií, aktuální informace
  • Jaké možnosti mají SVJ, BD a jednotlivci v úsporách na vytápění vzhledem k rostoucím cenám energie na vytápění
  • Úspory na teplé vodě v bytových domech
  • Kde jsou meze setření při snaze o úspory na vytápění v bytových domech
  • Hybridní kotelny s plynovými kotli a tepelnými čerpadly
  • Komunitní energetika a fotovoltaika – jaký je stav právního prostředí?
  • Jak používat termostatické ventily
  • Možnosti úspor se zdroji na zemní plyn, centrálními i lokálními

Přednášející

Prof. Ing. Jiří Bašta, CSc., Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
Ing. Břetislav Klíma
Ing. Renata Straková, energetická specialistka
Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
Mgr. Jiří Zilvar, vedoucí redaktor oboru energetika na TZB-info
a další.

Akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA, CTI ČR a SEI.

Garant konference: Ing. Renata Straková, Ing. Petr Bohuslávek | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: +420 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz


Pro spolek Pro náš dům z.s. jsme ve dnech 22.6. až 24.6.2021 jsme realizovali živé vysílání on line webináře Inspirace pro váš bytový dům.

Zájem byl velký. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat další živou diskusi na témata realizovaných weinářů v průběhu měsíce září.

Termín a ostatní detaily zveřejníme v průběhu měsíce srpna.

Dotazy do diskuse můžete zasílat již nyní na adresu info/zavináč/pronasdum.cz

Všem přejeme co nejhezčí prázdniny