Aktuálně jsme zařadili:

  • Nový občanský zákoník a odpovědnost projektanta
  • Kvadroptéra (DRON) – hračka nebo nový pomocník? Pozor na legislativu. V případě jejího porušení hrozí ve všech případech vysoké finanční postihy.

Tato témata jsme operativně zařadili na základě podmětů, které jsme od vás získali v průběhu posledních dnů.

PROGRAM

10:30 – 10:40  Zahájení – přivítání a informace o organizaci semináře

10:40 – 12:10  Plynové kotle, elektrokotle, kaskádové kotelny

  • informace pro  projekci otopných systémů, jejich regulaci a měření.
  • Nařízení EU,  týkající se ErP a jejich dopad do praxe
  • možnosti užší spolupráce s českým výrobcem.

Přednáší: Ing. Lukáš Maštera, zástupce technického ředitele společnosti
Thermona spol. s r.o.

12:10 – 13:10  Přestávka – oběd

13:10 – 14:40  Systémy pro rozvod vody a odpadů.

  • Podlahové vytápění – systémy REHAU
  • Praktické ukázky navrhování systémů plošného vytápění/chlazení, vodoinstalace a odhlučněné kanalizace grafickým výpočetním programem  RAUCAD

Přednáší: Michael Blažek – REHAU, s.r.o.

14:40 – 15:20  Nový občanský zákoník a odpovědnost projektanta

15:20 – 15:50  Přestávka – občerstvení

15:50 – 16:20 Kvadroptéra (DRON) – hračka nebo nový pomocník? Pozor na legislativu.

16:20 – 16:50  Představení Infračervené termografie v oblasti TZB

  • detekce úniku topného médi a teplé vody.
  • Identifikace funkčnosti podlahového vytápění.

 Přednáší: Ing. Petr Němec, Pro náš dům z.s.

16:50 – 17:35   Aplikace IoT pro energetickou udržitelnost se zaměřením na
kvalitu vnitřního prostředí

Přednáší: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.,VUT FAST, Ústav technických zařízení budov – vedoucí ústavu

17:35 – 18:20  Legionela – potenciální problém začíná již v průběhu projektu

Přednáší: Ing. Zdeněk Pospíchal

18.20 – 18:30  Závěr

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ