Většina společností, která se vzděláváním v oblasti prezentačních, komunikačních a rétorických dovedností zabývá, má připravené konkrétní kurzy a vychází z toho, že jsou jediní, kteří ví jak to dělat, co byste měli vědět, jak vystupovat. Svoje představy přenáší na vás a mnohdy zapomínají, že tato oblast potřebuje jiný pohled, jiná řešení.

Náš přístup je jiný.
Víme, že každý z nás je individuum. Osobnost. Každý potřebuje něco jiného, každý má jiné představy a cíle. Každému vyhovuje osobitý přístup.

Tento osobitý, dovolím si říci, že individuální přístup ke každéme z vás, ke každé společnosti je naší hlavním výhodou, tím, čím se odlišujeme.

I my jsme připravili základní kurzy s navrhovanou osnovou. Tato osnova (obsah kurzu) je však pouhým vodítkem pro vás. I tyto kurzy (KD1 až KD3) pro každého z vás individuálně upravujeme a přizpůsobujeme vašim požadavkům a potřebám.

Kurz KDI je plně individuální. Spolu s vámi, po té kdy spolu zjistíme co v oblasti komunikací potřebujete, připravíme obsah a hlavně přístup pro realizaci vašeho kurzu.

Všechny kurzy realizujeme jak individuálně tak pro skupiny. Maximální velikost skupiny je 10 účastníků.

Přehled kurzů

Kurz KD1 (Komunikační kurz – základní znalosti a dovednosti)

 • Typy komunikací – technický aspekt – 0,25 hodiny
 • Typy komunikací – sociální aspekt – 0,25 hodiny
 • Základy etikety – 1 hodina
 • Cíle komunikací – 1 hodina
 • Způsoby komunikací – 1 hodina
 • Krizové situace a jejich zvládání – 1 hodina
 • Příprava Prezentace – 2 hodiny
 • Praktické cvičení – 2 hodiny
  Doba konání kurzu – 1 celý den

Kurz KD2 (Komunikační kurz – nutná dovednosti KD1)

 • Vlastní prezentace – 3 hodiny
 • Vedení setkání – 1,5 hodiny
 • Improvizace – 2 hodiny
 • Co rozhoduje – 0,5 hodiny
 • Opakování – 1hodina
 • Praktické cvičení – 2 hodiny
  Doba konání kurzu – 1 celý den

Kurz KD3 (komunikační kurz – nutné dovednosti KD1 a KD2)

 • Základy moderování – 1 hodina
 • Prezentace před kamerou – 1 hodina
 • Rozbor nahrávky prezentace – 2 hodiny
 • Ladění vystoupení – 3 hodiny
 • Rekapitulace – 1 hodina
  Doba konání kurzu – 1 celý den

Kurz KDI (komunikační individuální kurz)

 • Zjištění požadavku
 • Prověření komunikační úrovně
 • Specifikace cíle kurzu
 • Naplnění požadavků a očekávání
  Doba konání kurzu od 4 hodin po požadavku

Připravujeme kurzy elektronické bezpečnosti v oblastech sociálních sítí a užívání vlastního PC a chytrého telefonu. Věnovat se budeme jak technickým řešením, tak lidskému faktoru. Součástí kurzu budou i řešení v návaznosti na GDPR.

Ceny všech kurzů stanovujeme individuálně. Záleží na počtu účastníků, vašich požadavků a místa konání kurzu.

Stačí nás kontaktovat na mail nemec(zavináč)pen42.cz