POZOR! Změna termínu konání školení v Ostravě! Aktuální termín konání školení je: 18. 01. 2018.
Ve všech odvětvích lidského činění probíhají neustále změny. Jednotlivé obory se prolínají. V každém z nich se neustále objevují nové technologie, výrobky a poznatky. Proto, abychom se v současném světě mohli dobře uplatnit, je nutné neustále je sledovat a aplikovat do svého oboru činění. Toto sledování vyžaduje nemalé úsilí.

S cílem podpořit a ulehčit tyto aktivity jsme se rozhodli realizovat školení projektantů budov. Možná padne otázka pro právě v oblasti budov a ne jiné? Odpověď je jednoduchá. Víme, že právě tato oblast je velmi důležitá pro život každého z nás. Dovolím si říci, že všichni bydlíme v bytových či rodinných domech, většina z nás chodí do práce a pracoviště se opět nachází v budově. A tak téměř všichni se s budovou setkáváme.

Je právě na specialistech projektantech v této oblasti, abychom se ve všech těchto prostorách cítili dobře, bezpečně a ekonomicky.

Dobře naprojektovat budovu je právě úděl projektantů různých specializací. Je však důležité si uvědomit, že spolupráce mezi těmito specializacemi je více než důležitá. Projektantům, kterým nabízíme nejen zajímavé informace, které využijí ve své nelehké práci, ale také možnost setkání se s kolegy, možnost předání si osobních zkušeností v průběhu závěrečného společenského večera po konání každého školení.

Témata, kterým se budeme věnovat v nejbližších akcích:

 • Plynové kotle, elektrokotle a kaskádové kotelny
 • Rozvody vody a odpadů
 • Radiátory
 • Moderní trendy v oblasti TZB
 • Infračervená termografie v oblasti TZB
 • Praktické zkušenosti v oblastech projektování rozvodů vody

 

Odborným garantem všech školení je doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Ústav technických zařízení budov – vedoucí ústavu

Organizátorem akcí je Ing. Petr Němec a Pro náš dům z.s.

Akci realizujeme ve spolupráci s Doc. Ing. Zdeněk Pospíchal, Thermona, spol. s r.o., REHAU, s.r.o. a neziskovou organizací Pro náš dům z.s.

 

 

Místa a termíny akcí:

 • Praha – 21. 3. 2017
 • Brno – 25.4. 2017
 • Ostrava – 18. 01. 2018

Čas konání jednotlivých akcí:

 • 09:00 – 10:30 hodin – Registrace účastníků
 • 10:00 – 18:30 hodin Odborný program s přestávkami na oběd a občerstvení
 • 19:00 – 24:00 hodin – Diskusní fórum formou společenského večera

Seminární poplatek:  500 Kč vč. DPH

Ubytování: na přání můžeme zajistit rezervaci za zvýhodněnou  cenu.

Obsah jednotlivých okruhů

Zdroj tepla a teplé vody

 • Správné navrhování plynových kotlů a elektrokotlů THERM
 • Kaskádové kotelny Thermona, jejich regulace a příslušenství
 • Nařízení EU, týkající se ErP a jejich dopad do praxe
 • Možnosti spolupráce českého výrobce kotlů s projekčními firmami

Rozvod vody, odpadů a topných médií

 • systémy Rehau pro rozvody vody, kanalizace a vytápění.
 • Praktická ukázka navrhování systémů plošného vytápění/chlazení, vodoinstalace a odhlučněné kanalizace grafickým výpočetním programem RAUCAD

DRON

 • Základní využití v oblasti stavebnictví
 • Legislativa
 • Praktická ukázka

Infračervená termografie ve stavebnictví

 • Základní informace o technologii Infračervené termografie
 • Praktická ukázka měření
 • Vyhodnocení naměřených termografů

Teorie a praxe

 • Nebezpečí výskytu bakterie Legionella začíná již u projektanta
 • Aplikace IoT pro energetickou udržitelnost se zaměřením na kvalitu vnitřního prostředí

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Partneři semináře:

Pro náš dům z.s. REHAU s.r.o.