• Školení projektantů budov
  Navazujeme na úspěšná školení v oblasti podpory projektování TZB, která představuje zásadní moment kvality celého systému řešení TZB.
  V minulých letech jsme jednotlivé akce v této oblasti realizovali jako seriál půldenních školení. Tento model pilotně pro rok 2017 nahrazujeme třemi celodenními školeními. Tento model vytváří výrazně větší prostor pro diskuse a zejména možnost osobních setkání.
 • Jak to dělají jinde CZ
  V letošním roce oslavíme patnáct let konání sympozií tohoto projektu. Tento projekt je nejdéle fungujícím zdrojem informací pro všechny majitele, uživatele a správce bytových domů na území ČR. Hlavním cílem je pomáhat a podporovat všechny, kteří chtějí bydlete moderně, bezpečně a ekonomicky. Je určen jak pro uživatele, tak pro dodavatele a výrobce moteriálů a služeb pro bytové domy. Za dobu existence projektu jsme podpořili investice v řádech desítek miliard korun, desítek tisíc modernizovaných bytů a domů
 • Bezpečný domov SK
  Projekt metodicky a fylosoficky shodný s Jak to dělají jinde. Jediný rozdíl je v tom, že tonto působí na území SR
 • Pro náš dům z. s.
 • Pre náš dom o. z.
 • Domovní Internetová Nástěnka – DIN
  Komunikační a informační kanál pro každý bytový dům
 • Vydavatelství a nakladatelství
  • Tištěný informační bulletin Pro náš dům a Pre náš dom
  • Elektronický zpravodaj Pro náš dům a Pre nás dom
  • Elektronický speciál
 • Mezinárodní konference Tepny domu 2017
  Problematika technických zařízení budov (TZB) v rámci bytových domů, zejména společenství vlastníků jednotek, patří ke komunikačně nejnáročnějším. Nutnost řešit tato zařízení však s časem roste. Konference si dává za hlavní cíl, tyto aktivity podpořit a dostat do popředí zájmu jak vlastníků, tak státní správy a médií.
  Informace o konferenci naleznete na www.tepny-domu.eu
 • Kurzy – Praktická správa domu
 • Kurzy prezentačních a rétorických dovedností