Ve dnech 20. – 24. 01. 2020 proběhl další ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Zúčastnili jsme se také oficiálního zahájení této výstavy. V průběhu tohoto zahájení byly oceněny nejlepší exponáty, ale také proběhla diskuze na téma související s výstavou. Zajímavé byly vystoupení všech, kteří v úvodním části vystoupili. Nás však především zaujala informace pana Ing. Tošenovského, člena Evropského parlamentu, který nás informoval o trendech decentralizace zdrojů energií. Ing. Valdman, ředitel SFŽP přinesl zajímavou informaci o směrování podpory státu v oblastech bytových budov. Je jisté, že do popředí postupně nastupuje i problematika chlazení budov v létě a zadržování a využívaní dešťové vody v bytových budovách.

Součástí doprovodného programu celé výstavy jsme organizovali seminář PROBUD Infotherma 2020.

Tento seminář navázal na naši loňskou aktivitu, která byla účastníky, vystavovateli a organizátorem velmi kladně hodnocena. Jsem moc rád, že i letošní seminář byl velmi úspěšný, což potvrdil nárůst posluchačů přihlášených, ale i těch, kteří seminář navštívili přímo z řad návštěvníků.

Akci organizoval Pro náš dům z.s. a Ing. Petr Němec – PeN42

Hlavním partnerem byla společnost Thermona, spol. s r.o.

Partnerem společnost REPROS plus s.r.o.

Z celé akce byl pořízen videozáznam, který naleznete v seznamu videí
PROBUD Infotherma 2020 na našem You tube kanálu.
Všem aktérům a účastníkům děkuji za jejich aktivní přístup.

PROBUD Infotherma 2020